Vi är tidningen som granskar det media inte tar upp. Vi ifrågasätter, analyserar och drar slutsatser.
Publicerad: 6 mars 2021, 08:15

Tegnell, barn kan visst smitta sina föräldrar!

Forskning, experter och föräldrar visar att barn kan smitta sina föräldrar med corona

De tar inte med sig smittan till hemmet. De smittar inte sina lärare och vi har inga nya studier som talar för någonting annat.

Anders Tegnell (2021-03-02)

Introduktion

Anders Tegnell säger att barn inte tar med sig smittan hem. Vi kommer gå igenom vad forskningen säger, vad experterna säger och slutligen vad föräldrarna säger.

Syftet med den här artikeln är att visa att barn utan tvekan kan smitta sina föräldrar och att Tegnells uttalande är felaktigt.

Innehållsförteckning

  1. Intervju med Tegnell: ”De tar inte med sig smittan till hemmet”
  2. Forskning och experter: Barn kan smitta sina föräldrar
  3. Föräldrar: Vi blev smittade av våra barn
  4. Sammanfattning och analys
  5. Diskussion

Intervju med Tegnell: ”De tar inte med sig smittan till hemmet”

Vi börjar med att titta på en del av Folkhälsomyndighetens pressträff från den 2 mars 2021 där Aftonbladet ställer frågor till Anders Tegnell.

I Västra Götaland har smittan bland barn ökat med 57% och i Mönsterås var det ett utbrott bland ett 30-tal barn på en skola. Våra läsare är väldigt upprörda för de har uppfattat det som att det tidigare sagts att barn inte är stora smittspridare. Har kunskapsläget ändra sig där?

Aftonbladet

Nä, det har det inte. Att barn kan bli smittade, helt uppenbart, det har vi ju sagt hela tiden. De blir extremt sällan sjuka vilket ju är jätteskönt. De kan förmodligen också smitta varandra i viss utsträckning, i skolmiljö och liknande där de är väldigt mycket nära tillsammans. Men det finns inga nya studier som talar för någonting annat än alla de studier som redan är genomförda som visar att barn smittar inte väldigt mycket till sin omgivning. De smittar inte till, de tar inte med sig smittan till hemmet. De smittar inte sina lärare och vi har inga nya studier som talar för någonting annat.

Anders Tegnell

Hur förklarar du då det här klusterutbrottet?

Aftonbladet

Ja, som jag sa så, det vet vi ju inte. Det måste utredas. Det finns ju flera möjliga varianter. Det kan ju ha varit någon vuxen som har kommit dit som har träffat väldigt många. Det har vi ju sett förut så att så kan det bli. Det kan ju också vara så att det sker en viss smittspridning mellan barnen. Det betyder ju inte att barnen är drivande i pandemin så att säga, så länge som det liksom stannar kvar i den gruppen.

Anders Tegnell

Hela Folkhälsomyndighetens pressträff ligger på Youtube om det finns vidare intresse av att granska innehållet. Klippet startar efter 29 minuter eftersom den delen är mest relevant för den här artikeln.

Forskning och experter: Barn kan smitta sina föräldrar

Att kunna med säkerhet bevisa vem som har smittat vem är svårt. Trots det finns det forskning på området.

Vi visar citat från stora organisationer som EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) och CDC som är den centrala myndigheten i USA för kontroll och förebyggande av sjukdomar i samhället. Vi har även valt att ta med några citat från enskilda personer. Frode Forland är Norges statsepidemiolog. Tora Woivalin är Smittskyddsläkare och är med på Ålands pressträffar.

Citaten från ECDC och CDC är översatta från Engelska till Svenska.

Forskning har dock visat att barn kan smittas och kan sprida viruset till andra barn och vuxna medan de är smittsamma.

Detaljerad spårningsinformation visar att barn kan spela en roll i överföring från barnomsorg till hushållskontakter.

Det är ju också allvarligt för de drar ju också med sig smittan hem och de blir ju inte särskilt sjuka de yngsta. Men de smittar ju igen i sina hushåll.

Föräldrar: Vi blev smittade av våra barn

Det har inte varit svårt att hitta personliga berättelser från föräldrar som har blivit smittade av sina barn. Samtliga berättelser är inhämtade från sociala medier och har godkänts för publicering.

Min man jobbar hemma och jag studerar hemifrån från 13 mars 2020. Vi handlar online och har gjort många anpassningar det året. Det enda vi kunde inte påverkar var skolan. Trots att våra barn var duktiga med handtvätt och hade var sin handsprit i skolan blev vår 10åring smittad i mitten av december 2020, går i en skola med 900 barn. Eftersom det var jag som tog hand om henne när hon var sjuk och det är väldigt svårt att hålla en meters avstånd till ett barn som behöver tröst blev jag själv sjuk fem dagar efter (båda pcr-testade).

Marina Turial

Samma situation för oss med undantaget att tonåringen verkar ha klarat sig (kanske för att hen mest håller sig på sitt rum?) och jag känner till åtminstone två familjer där de fått in smittan via barnen som i sin tur - såklart - smittats i skolan så det är utan tvivel vanligt förekommande.

Anonym

Japp, jag är också resultat av det, smittad av dottern 1 år. Hon blev smittad av någon asymptomatisk på förskolan.

Erika, Uppland

Utöver föräldrarnas berättelser finns nu en namninsamling. Den kan du som förälder fylla i om du har blivit smittad av ditt barn.

Namninsamling

Har du som förälder smittats av ditt barn? Syftet är i huvudsak att kunna visa att barn kan smitta sina föräldrar. Namninsamlingen är inte avsedd att vidare fungera som vetenskapligt stöd.

Skriv under

Sammanfattning och analys

Både vuxna och barn kan bära på virus. Barn smittar enligt studier ungefär hälften så mycket som vuxna (beroende på ålder). Det gör att de inte lika lätt kan sprida smittan vidare. Det betyder inte att de inte kan smitta alls.

I ett hushåll med barn är det mycket svårt att skydda sig genom att exempelvis hålla avstånd. Ett sjukt barn behöver mycket kärlek. De allra flesta föräldrar undviker troligtvis inte sina barn i en sådan situation. I hushållet vistas flera personer på en liten yta. Det sker under relativt långa tidsperioder, då man både sover och lever sitt liv där. Det vore därför högst ologiskt att ett barn som bär på smitta inte alls skulle kunna smitta någon vuxen i hushållet.

Tegnell säger att det inte finns några studier som pekar på att barn kan ta med sig smittan hem. Vi har i den här artikeln visat att studier finns. Forskning från stora organisationer visar att barn kan smitta vuxna. De har tagit fram flera exempel på där det har skett.

Frode Forland, Norges statsepidemiolog säger att läget är allvarligt eftersom barn tar med sig smittan hem. Det är tvärt emot vad Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell säger.

Om man pratar med föräldrar som har blivit smittade av sina barn så märker man en stor frustration. De tycker inte att Tegnells verklighetsbild stämmer överens med den verklighet de själva lever i.

Avslutningsvis blir vår slutsats väldigt tydlig: Barn kan smitta sina föräldrar med corona, tvärt emot vad Tegnell säger.

Diskussion

  1. Varför lyssnar inte Tegnell på exempelvis EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC)?
  2. Hur kan två statsepidemiologer från två olika grannländer ha två så helt olika verklighetsuppfattningar?
  3. Vilka konsekvenser kan det få om de experter som styr inte har koll på kunskapsläget?
  4. Om barn inte smittar vuxna, varför får de äldre inte krama sina barnbarn?

Källor

Text

Jens Törnell - Administratör

Marina Turial - Skapare av namninsamling

Sigrid Hedbor - Tack för citatet av Tora Woivalin

Mikael Majling - Tack för feedback på text och design

Diskutera i sociala medier

Det går utmärkt att dela och diskutera innehållet i sociala medier. Det kan vara i Facebook-grupper, på Twitter eller någon annanstans.

Vi har också en egen Facebook-sida där du har möjlighet att kommentera:
https://www.facebook.com/jiddra.se/posts/102648465251336

Så arbetar vi

Jiddra är politiskt neutral. Vi ställer öppna frågor och drar egna slutsatser baserat på trovärdiga källor. Du avgör själv om du tycker vi har rätt eller fel.

Copyright © Jiddra 2023