Vi är tidningen som granskar det media inte tar upp. Vi ifrågasätter, analyserar och drar slutsatser.

Om oss

Icke politisk

Den är bloggen är politiskt obunden, oberoende och partipolitiskt neutral. Vi förespråkar inget parti, ingen politisk färg och inget politiskt block.

Ifrågasätter och söker svar

Vi driver och ifrågasätter det vi inte tycker att vi har fått svar på i media eller på annat sätt. Vi försöker också hitta svar där det varit otydligt eller där informationen spretat åt olika håll.

Pålitliga källor

Vi tar starkt avstånd från desinformation. Vi jobbar med trovärdiga källor kombinerat med egna tankar och argument.

Fördömer hot och hat

Det är viktigt att hålla isär sak och person. Vi fördömer hat och hot i alla dess former. För gärna en debatt om det som står i artiklarna men gör det snyggt.

Debatt

Artiklarna är kritiska och manar till debatt. Du avgör själv om du tycker vi har rätt eller fel.

Copyright © Jiddra 2024